CO OFERUJEMY?

Strategia wymaga wiedzy - zatem potrzebujesz informacji.

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym,
w szczególności w zakresie dostarczenia naszym klientom informacji mającej przygotować ich do ekspansji na rynki międzynarodowe oraz
identyfikowaniu zagrożeń dla firm wynikających z działania konkurencji.

GŁÓWNE USŁUGI

01.

Raporty Strategiczne

Wykorzystując pełną gamę narzędzi Wywiadu Strategicznego pozyskujemy i analizujemy zapotrzebowane przez Klienta informacje niezbędne w procesie decyzyjnym, ze szczególnym  uwzględnieniem informacji nt. ryzyk i zagrożeń bezpieczeństwa jego strategicznych procesów biznesowych.

Przygotowujemy raporty poprzedzające ekspansję, rozpoznajemy ryzyka danego rynku, analizujemy aktywność konkurencji etc.

02.

Dyplomacja Biznesowa

W ramach Business Diplomacy udzielamy wsparcia w zakresie identyfikowania i nawiązywania relacji z potencjalnymi kontrahentami.

Zapewniamy bezpieczeństwo międzynarodowych kontaktów, ograniczamy ryzyka i zagrożenia mogące pojawić się w ramach międzynarodowej aktywności naszego Klienta.

Udzielamy wsparcia w kontaktach z administracją państwową krajów trzecich.

03.

Weryfikacja kontrahenta

Wspomagamy informacyjnie procedury Compliance w zakresie Due Dilligence lub weryfikacji kontaktów Klienta.

Pozyskujemy informacje z otwartych źródeł, jak i wykorzystujemy lokalne zasoby ludzkie, niezależnie od kraju interwencji i sektora działalności. Gwarantujemy rzetelność i jakość swoich analiz dotyczących m.in. reputacji podmiotu i jego kluczowej kadry kierowniczej, zdolności operacyjnych, struktury kapitałowej i beneficjentów rzeczywistych, sieci powiązań zainteresowanych osób, kondycji finansowej spółki docelowej i istnienia ewentualnych ukrytych sporów i/lub zobowiązań, potencjalnego ryzyka korupcji.

04.

Bezpieczeństwo Biznesu

Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem.

Weryfikacja-audyt systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza.

Wsparcie z zakresie prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i procedowania zgłoszeń o nieprawidłowościach wraz z obsługą sygnalisty.

“Myślenie strategiczne jest układaniem mentalnie dynamicznego obrazu otoczenia, tak aby zobaczyć jego sens i porządek, a potem zdecydować, co robić.”

prof. Krzysztof Obój

OFERUJEMY SZKOLENIA:

01.

One-on-one / CEO Coaching

Szkolenia w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa osobowego lub obiektowego.

Identyfikowanie i neutralizowanie zagrożeń w obrocie gospodarczym związanych ze szpiegostwem przemysłowym lub ofensywnym oddziaływaniem konkurencji.

02.

Management Coaching

Tematyczne szkolenia w zakresie strategicznego zarządzania informacją oraz identyfikowania i zarządzania ryzykiem w specyficznych dla obiektu obszarach.

Ćwiczenia scenariuszy Planu Zarządzania Kryzysowego oraz zarządzania incydentami (realizacja w kooperacji z naszymi partnerami).

 

03.

Warsztaty & Seminaria

Metodologia pracy informacyjno-analitycznej w kontekście programów Compliance (CMS) i Risk Management System (RMS). 

Budowanie zespołów analitycznych i szkolenia oficerów Compliance. 

Ryzyko sankcji, przestępstwa finansowe i  zagrożenia w obrocie gospodarczym.